Snem Košice - 10. december 2011

Pred rokovaním si hostia a delegáti snemu uctili pamiatku členov, ktorí už nemôžu byť medzi nami. Z novozámockého okresu sa snemu zúčastnili – Ing. Helena Bohátová, okresná predsedníčka a kandidátka na poslankyňu NR SR, Ing. Igor Bartovič, zástupca primátora Mesta Šurany a kandidát na poslanca NR SR a ďalší delegáti a hostia. MUDr. Tibor Matuška bol ocenený zlatým odznakom Smeru SD. V diskusii vystúpil Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

  Best joomla templates, professional web hosting.